کینزیوتیپ

روش کینزیوتیپ kinesiologytape برای طیف وسیعی از بیماریهای ارتوپدی و نورولوژی کاربرد دارد. همچنین دارای قابلیت استفاده در گروههای مختلف سنی از کودکان تا سالمندان است. نکته ی حائز اهمیت این است که کینزیوتیپ علاوه بر کاربردهای عضلانی دارای کاربردهای تصحیح فاشیا ، لیگامان ، تاندون ، عملکردی ، پوسچرال و لنفاوی است.

Showing the single result