ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی به شاخه ای از علم توانبخشی گفته می شود که متخصص ارتوپدفنی با ساخت ارتز و پروتز مورد نیاز بیماران , برای درمان و بهبود زندگی شخصی آنها اقدام می کند

Showing the single result