ارتز زانو

ارتز زانو به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث کاهش درد و التهاب در مشکلات بافت نرم ، بیحرکتی در شکستگی ها ، ایجاد ثبات بیشتر در آسیب های مربوط به رباط و فیکس و همچنین اصلاح بیومکانیکی مفصل زانو می شود. مانند knee immobilizer ، hinged knee brace ، PTB ، neoprene knee brace ، knee unloader ، knee stabilizer.

Showing the single result