ارتز لگن

ارتز لگن به ارتزهایی اطلاق می شود که بیشتر باعث ثبات در مفصل هیپ و متعاقباً کاهش درد و التهاب می شود مانند hip spica و…

Showing the single result