ارتز گردن

ارتز گردن به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث ثبات در مفصل گردن و همچنین کاهش درد بعد از یک آسیب ترومایی یا تدریجی (مثل دیسکوپاتی های تدریجی) و همچنین بعد از عمل جراحی می شود. مانند soft collar ، Philadelphia ، SOMI و…

Showing the single result