ارتز آرنج

ارتز آرنج به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث کاهش درد و التهاب در گروههای عضلانی متصل به آرنج و همچنین برای ایجاد ثبات مخصوصاً در شکستگی رادیوس و اولنا می شود. مانند tennis elbow brace ، hinged elbow brace ، ulnar and radius fracture orthosis…

Showing the single result