ارتز انگشتان دست

ارتز انگشتان دست به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث اصلاح دفورمیتی های انگشتان شامل بتونیر و Swan neck می شود. همچنین در هنگام بازسازی پارگی تاندون ها به روند بهبود بیمار کمک می کند . مانند knuckle bender ، mallet finger splint ، dynamic finger splint.

Showing the single result