ارتز شانه

ارتز شانه به ارتزهایی اطلاق می شود که باعث کاهش درد ، ایجاد ثبات در مفصل شانه(مخصوصاٌ در نیم دررفتگی ها و دررفتگی های کامل)، اصلاح موقعیت مفصلی و کاهش التهاب در مفصل می شود مانند shoulder ، abduction brace ، sling ، sarmiento و …

Showing the single result