عصا

عصا ها (cane) شامل عصای فلزی یا دسته عمودی ، عصای چوبی با دسته ی Cشکل ، عصای سه پایه و عصای چهار پایه می باشند.
انتهای تحتانی عصاها با یک نوک پلاستیکی محافظت می شود.عصاهای قابل تنظیم از جنس الومینیوم بوده و دستگیره های آنها پلاستیکی می باشد.
ثبات عصاها به اندازه کراچ آرنجی نیست ولی این نوع وسایل کمکی سبکتر بوده و نگهداری آنها راحت تر است.

Showing the single result