واکر

واکر (چهار پایه های مخصوص راه رفتن) معمولاً تا زمانی که بیمار در استفاده از عصای ساده ، عصای سه پایه یا کراچ ناتوان نباشد این وسیله به وی داده نمی شود. زیرا تغییر الگوی راه رفتنی که با استفاده از واکر بدست می آید مشکل است. در مواردی که بیمار بی ثبات است و از افتادن میترسد در صورتیکه پارالل در دسترس نباشد بهتر است برای شروع راه رفتن از واکر استفاده شود.

Showing the single result